Annuleringsfonds

Annuleringsfonds Sea & Sun Holiday

Deze service bieden wij aan voor boekingen vanaf 2017.

De deelname aan het annuleringsfonds van Sea & Sun Holiday verhindert dubbele pech:
Geen vakantie en toch moeten betalen, wanneer zich een situatie voordoet waardoor u uw vakantie moet afzeggen.

Belangrijk om te weten

A. Ons annuleringsfonds biedt dekking voor de annuleringskosten vanaf de dag van boeken. De dekking geldt voor de boeker of een meereizende persoon, wanneer de vakantie niet kan plaatsvinden, onder de in punt I genoemde voorwaarden.
B. De premie voor het annuleringsfonds bedraagt 7% van het huurbedrag (kale huur).
C. Wanneer u gebruik wilt maken van het annuleringsfonds, dient u dit meteen bij de reservering bekend te maken. 
Wanneer u reeds heeft geboekt, is het niet meer mogelijk aan het annuleringsfonds deel te nemen.
D. Zonder deelname aan het annuleringsfonds gelden de annuleringsvoorwaarden van Sea & Sun Holiday

I.Dekking Annuleringsfonds

 1. Bij plotseling geconstateerde ernstige ziekte, ernstige verwondingen door een ongeval of bij een sterfgeval van:
  U, uw partner, kind, ouders, schoonouders of meereizende personen die met u in dezelfde woning zouden verblijven.
 2. Bij een medisch noodzakelijke ingreep van een meereizende, die onverwachts moet plaatsvinden.
 3. Ernstige complicaties tijdens zwangerschap van u of u partner.
 4. Onherroepelijke echtscheiding of de ontbinding van een notarieel vastgelegd geregistreerd partnerschap.
 5. In alle gevallen is de schriftelijke afmelding en het voorleggen van een officiële verklaring verplicht.
 6. U betaalt bij een annulering alleen de deelnamekosten aan het annuleringsfonds + €25 boekingskosten en €28 administratieve kosten.
 7. Overmacht (zoals terrorisme, pandemie, oorlog, natuurrampen) worden niet gedekt door het annuleringsfonds.

1. Wanneer andere omstandigheden dan hierboven genoemd van toepassing zijn.
2. Wanneer valse redenen worden opgegeven en/of een andere voorstelling van de feiten wordt gegeven.
3. Bij een boeking korter dan 4 weken voor aanreisdatum.
4. Bij vervroegd vertrek vanwege bovengenoemde redenen.

III. Hoe maak ik aanspraak op het annuleringsfonds?

 1. U meldt een voorval, op grond dat deze (mogelijke) annulering wordt voorgenomen, onmiddellijk tot uiterlijk 2 werkdagen na dit voorval aan Sea & Sun Holiday.
 2. Mondelinge meldingen dienen altijd ook schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Bij een melding moeten de voorwaarden zoals hierboven vernoemd gelden, om recht op vergoeding te kunnen verkrijgen.
 4. Om aanspraak te maken op een geldige vergoeding uit het annuleringsfonds, gebaseerd op uw deelname aan het annuleringsfonds, moet in elk geval een officiële (dokters-)verklaring worden aangeleverd, met aangifte van ziekte, sterfgeval, of in punt 4 een offiële verklaring van scheiding/ontbinding.
 5. De vergoeding uit het annuleringsfonds kan niet meer bedragen dan het bedrag wat u aan Sea & Sun Holiday betaald heeft. In elk geval worden de deelnamekosten annuleringsfonds, de reserveringskosten en administratieve kosten in mindering gebracht.
 6. Na ontvangst van de schriftelijke annulering en een officiële verklaring ontvangt u binnen 1 week een schriftelijke bevestiging van de annulering en of uw aanvraag aanspraak maakt op een vergoeding uit het annuleringsfonds. Een eventuele uitbetaling volgt binnen 6 weken na acceptatie en ontvangst van de schriftelijke bijlagen.